Andrea Ghez

University of California, Los Angeles, USA

Nobelpriset - Fysik 2020

Motivering
”för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information