Amartya Sen

Trinity College, Cambridge, Great Britain

Ekonomipriset 1998

Motivering

för hans bidrag till den ekonomiska välfärdsanalysen