Alfred Werner

Zurich University

Nobelpriset - Kemi 1913

Motivering
på grund av hans arbeten angående atomernas bindningsförhållanden inom molekylen, varigenom han belyst äldre och öppnat nya forskningsområden, särskilt inom den oorganiska kemien