Alfred Kastler

École Normale Supérieure, Université de Paris

Nobelpriset - Fysik 1966

Motivering
för upptäckt och utveckling av optiska metoder för studiet av hertzska resonanser i atomer