Alexander Grothendieck

Université des Sciences et Techniques du Langeudoc

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1988

Motivering

”för deras fundamentala insatser inom algebraisk geometri” (Grothendieck tackade nej till priset.)

Pressmeddelande