Aleksey Yekimov

Nanocrystals Technology Inc., New York, NY, USA

Nobelpriset - Kemi 2023

Motivering

”för upptäckt och syntes av kvantprickar”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information