Albert Fert

Unité Mixte de Physique CNRS/THALES, Université Paris-Sud, Orsay, Frankrike

Nobelpriset - Fysik 2007

Motivering
”för upptäckten av jättemagnetoresistans”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information