Albert Fert

Unité Mixte de Physique CNRS/THALES, Université Paris-Sud, Orsay, Frankrike

Nobelpriset - Fysik 2007

Motivering

”för upptäckten av jättemagnetoresistans”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information