Albert Einstein

Kaiser-Wilhelm-Institut (now Max-Planck-Institut) für Physik, Berlin

Nobelpriset - Fysik 1921

Motivering
för hans förtjänster om den teoretiska fysiken, särskilt hans upptäckt av lagen för den fotoelektriska effekten