Alain Connes

IHES och Collège de France, Paris

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2001

Motivering
”för hans inträngande arbete inom teorin för operatoralgebror och för att han varit en av grundarna av den icke-kommutativa geometrin”
Pressmeddelande