Alain Aspect

Institut d’Optique Graduate School – Université Paris-Saclay och École Polytechnique, Palaiseau, Frankrike

Nobelpriset - Fysik 2022

Motivering

”för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information