Ahmed H Zewail

California Institute of Technology, Pasadena, CA, U.S.A.

Nobelpriset - Kemi 1999

Motivering
för hans studier av kemiska reaktioners övergångstillstånd med femtosekundspektroskopi