Adolf Seilacher

Institut und Museum für Geologie und Paläontologie

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1992

Motivering
”för hans banbrytande forskning förande livets utveckling i samspel med miljön, dokumenterad i geologiska formationer”
Pressmeddelande