Adolf Otto Reinhold Windaus

Goettingen University

Nobelpriset - Kemi 1928

Motivering

för hans förtjänster om utforskandet av sterinernas konstitution och deras samband med vitamingruppen