Adolf Otto Reinhold Windaus

Goettingen University

Nobelpriset - Kemi 1928

Motivering
för hans förtjänster om utforskandet av sterinernas konstitution och deras samband med vitamingruppen