Adam M Dziewonski

Harvard University

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1998

Motivering

”för grundläggande bidrag till kunskapen om strukturer och processer i det inre av Jorden”

Pressmeddelande