Adam G. Riess

Johns Hopkins University and Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD, USA

Nobelpriset - Fysik 2011

Motivering

”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information