Abdus Salam

International Centre for Theoretical Physics, Trieste, and Imperial College of Science and Technology, London, Great Britain

Nobelpriset - Fysik 1979

Motivering
för deras insatser inom teorin för förenad svag och elektromagnetisk växelverkan mellan elementar partiklar, innefattande bl.a. förutsägelsen av den svaga neutrala strömmen