Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars. De fyra första forskarna som får anslag är: Peter Andersen, Umeå universitet, Anna Wedell, Karolinska Institutet samt David Erlinge och Martin L. Olsson, båda Lunds universitet. 

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

– Svensk klinisk forskning når inte längre samma höga internationella genomslag som tidigare. För att vända den utvecklingen krävs satsningar på de allra bästa kliniska forskarna. Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten. Klinikerna kan både initiera nya forskningsproblem grundade i den kliniska vardagen och säkerställa att nya forskningsresultat snabbt kommer till användning inom vården, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs de första Wallenberg Clinical Scholars – fyra forskare som är världsledande inom sina respektive områden.

Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet, har upptäckt att vissa proteiner aggregerar till klumpar i nervcellerna vid sjukdomen ALS. Förhoppningen är att hitta en terapi som kan bromsa det dödliga förloppet.

Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet.
Cirka ett av tvåtusen barn föds med en störd ämnesomsättning, vilket ofta leder till hjärnskador. Wedell har hittat den molekylära grunden för flera av dessa sjukdomar.

David Erlinge, överläkare och professor i kardiologi vid Lunds universitet, har som mål att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt. Erlinge kartlägger b.l.a molekylära mekanismer som driver åderförkalkning. Han ska även studera nya innovativa behandlingar som kan förebygga hjärtinfarkt och minska dödligheten.

Martin L. Olsson, överläkare ochprofessor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet, har upptäckt nya blodgruppsystem och ska fortsätta sin forskning kring våra röda blodkroppar. Olsson ska också undersöka hur olika virus och parasiter, som hiv och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod.

Programmet omfattar anslag till 25 av landets främsta kliniska forskare och kommer att löpa över tio år. Satsningen uppskattas till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.