Vetenskapsakademier kräver omgående insatser för maten, hälsan och klimatet

Nuvarande förhållningssätt till mat, näring, jordbruk och klimat är ohållbart och måste förändras snarast. Det är uppmaningen från de 130 nationella vetenskapsakademier över hela världen som utgör ”the InterAcademy Partnership”, IAP.

Inför nästa veckas klimatmöte, COP24, publicerar IAP en ny rapport “Opportunities for future research and innovation on food and nutrition security and agriculture: The InterAcademy Partnership’s global perspective”, som uppmanar beslutsfattare att omedelbart vidta åtgärder för att främja ett hållbart globalt livsmedelssystem.

Rapporten innehåller en rad förslag på åtgärder som bland annat handlar om klimatsmarta livsmedelssystem, incitament för konsumenter att ändra sina matvanor, innovativa livsmedel och ett närmare samarbete mellan natur- och samhällsvetenskap.

”Jordbruk och konsumentval är några av de främsta orsakerna bakom förödande klimatförändringar, vi behöver kraftfulla och ambitiösa politiska åtgärder för att mildra den klimatpåverkan som jordbruk och konsumentval leder till – och här spelar vetenskap en viktig roll.” säger Professor Joachim von Braun, medordförande i IAP-projektet ”Food and Nutrition Security and Agriculture”, ordförande i ”the Pontifical Academy of Science”, och ledare för ”Center for Development Research (ZEF)” vid Bonns universitet.

Läs pressmeddelande från IAP här (engelska).
Läs hela rapporten här (engelska)