Vetenskapsakademien stöder IAP:s uttalande om demenssjukdomar

Vetenskapsakademien har, tillsammans med över 50 andra vetenskapsakademier inom organisationen IAP (the InterAcademy Partnership), antagit ett uttalande om demens som uppmanar beslutsfattare och vårdgivare att vidta åtgärder för att förhindra att allt fler drabbas av demenssjukdomar.

I uttalandet konstaterar IAP att antalet personer som är 65 år eller äldre har ökat de senaste årtiondena och fortsätter att öka. Eftersom stigande ålder är en av de mest kända faktorerna bakom demenssjukdomar så kommer antalet drabbade ha tredubblas till 2050 och den största ökningen sker i låg- och medelinkomstländer.

IAP uppmanar därför regeringar och vårdgivare att vidta en rad åtgärder för förhindra att fler drabbas genom att bland annat:

  • Öka allmänhetens kunskap om demenssjukdomar och hur de kan förebyggas.
  • Satsa på forskning för att hitta effektiva metoder att hitta, förebygga, fördröja och i slutändan bota de vanligaste orsakerna till demenssjukdomar.
  • Satsa på utbildning av utförare på olika nivåer inom sjukvården och tillgänglighet så att det finns ett system för att ge kompetent och personcentrerad vård till personer med demenssjukdomar.

Läs pressmeddelande från IAP här (engelska).
Läs hela uttalandet här (engelska)