ALLEA:s styrelse upphäver medlemskap för två vetenskapsakademier

Styrelsen för ALLEA (All European Academies) har beslutat att upphäva medlemskapet för Ryska vetenskapsakademien och Vetenskapsakademien i Belarus. Uttalandet lyder: 

I ljuset av den helt oprovocerade invasionen av Ukraina som Rysslands regering, stödd av regeringen i Belarus, påbörjat har ALLEA, The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (All European Academies), beslutat att upphäva medlemskapet för den ryska vetenskapsakademien och vetenskapsakademien i Belarus.

ALLEA betonar återigen de europeiska akademiernas starka engagemang för akademisk frihet och mänskliga rättigheter och hoppas att ansträngningarna för att försvara demokrati och rättssäkerhet ska röna framgång. Väl medveten om vår skyldighet att upprätthålla dessa grundläggande värderingar och ge uttryck för den rättfärdiga vrede som det akademiska samfundet känner, har styrelsen för ALLEA bestämt att vidta denna extraordinära åtgärd, i linje med de internationella sanktionerna mot institutioner i de två aktuella länderna.

Styrelsen är väl medveten om att denna åtgärd även kan komma att drabba enskilda forskare och internationellt samarbete inom vetenskapssamhället, men man betonar att möjligheten för de två akademierna att agera självständigt utan inflytande från respektive regeringar har kommit att ifrågasättas – något som berättigar att åtgärden riktar sig mot den institutionella nivån. Beslutet att upphäva medlemskapet kommer att prövas på nytt när ALLEA:s generalförsamling sammanträder 11 maj 2022.

ALLEA upprepar också sitt starka fördömande av de våldsamma attackerna från den ryska regeringen på en självständig stat och uttrycker sin fulla solidaritet med ukrainska akademiker från sitt tidigare uttalande 25 februari 2022. Samtidigt vill ALLEA ge sitt stöd till, och med beundran uppmärksamma, de modiga ryska och belarusiska akademiker, däribland medlemmar av de nu uteslutna akademierna, som med risk för sin egen fysiska säkerhet har valt att uttala sig emot de brottsliga aktionerna av sina egna regeringar.

ALLEA inspireras av den mobilisering av vetenskapssamhället i världen och i Europa som skett till stöd för Ukrainas forskare och studenter, såväl som initiativ till stöd för att vidmakthålla internationella vetenskapliga relationer med dem som påverkas av kriget. Exempel som är väl värda att lyfta är #ScienceForUkraine-rörelsen som startades som ett sätt att samordna omvärldens stöd till ukrainska forskare och studenter.

Många av de akademier som ingår i ALLEA har vidtagit liknande åtgärder för att erbjuda stöd, inklusive att göra finansiering tillgänglig och erbjuda sig att fungera som värdar för forskare från Ukraina, en tydlig manifestation av akademiernas engagemang för att främja vetenskapligt samarbete över gränserna.

Här hittar du hela uttalandet på engelska.

FAKTA/Allea

ALLEA står för The European Federation of Academies of Sciences and Humanities och representerar fler än 50 akademier från över 40 länder i Europa (däribland den svenska vetenskapsakademien). Sedan organisationen grundades 1994, har ALLEA uttalat sig å sina medlemsakademiers vägnar på både den europeiska och internationella scenen, framhållit forskning som något som är till nytta för mänskligheten, samt underlättat vetenskapligt samarbete över gränserna och mellan olika discipliner. Tillsammans med de akademier som är medlemmar arbetar ALLEA för att förbättra förutsättningarna för forskare att arbeta, förmedlar de bäst underbyggda vetenskapliga och tvärvetenskapliga råden och stärka vetenskapens roll i samhället. Genom att göra det kanaliserar man den vetenskapliga excellens och stora erfarenhet som finns inom de europeiska akademierna till nytta för forskarsamhälle, beslutsfattare och allmänhet.

ALLEA:s webbplats