Uppsalaforskare invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 november valdes Mats André, Institutet för rymdfysik, in som svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskap, och Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet, valdes in som svensk ledamot i klassen för geovetenskaper.

Klassen för astronomi och rymdvetenskap

Svensk ledamot

Mats André är professor vid institutet för rymdfysik, och verkar även som professor vid Uppsala universitet. Inom plasmafysik arbetar han främst med fenomen inom små volymer som sedan påverkar mycket stora områden i rymden, till exempel genom att överföra energi och moment hos laddade partiklar. Förenklat kan plasma beskrivas som en gas av laddade joner och elektroner. En stor del av det observerbara universum utgörs av plasma. En del av Andrés forskning rör hur laddade partiklar tar sig igenom barriärer av magnetfält, något som till exempel sker när solvinden träffar jorden. År 2012 skrev Mats André en uppmärksammad vetenskaplig artikel som visade att utflödet av joner från överdelen av atmosfären är mycket större än vad man tidigare trott och att dessa joner kan dominera rymden runt jorden, magnetosfären. Detta har ökat möjligheterna att förstå hur händelser i rymden påverkar jorden. Mats André har huvudansvaret för vetenskapliga instrument på de fyra Cluster-satelliterna (ESA) och arbetar också med observationer från de fyra MMS-satelliterna (NASA), alla i bana runt jorden, och Rosetta (ESA) som nyligen avslutade sin undersökning av en komet. Han tillfrågas ofta av medier och har bland annat kommenterat rymden runt jorden, kometer, expeditioner till Mars och bemannade rymdfärder

Klassen för geovetenskaper

Svensk ledamot

Gesa Weyhenmeyer är professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala Universitet och forskar om globala förändringar och dess påverkan på akvatiska ekosystem. Hon är aktiv inom flera stora forskningsprojekt samt i FN:s klimatpanel. Hon är särskilt intresserad av undervisningsfrågor och försöker regelbundet att engagera allmänheten i sin forskning. I maj 2016 startade hon medborgarvetenskapsprojektet Brunt vatten, för att öka samhällets intresse för vattenfrågor. Projektet riktade sig till högstadieelever runt om i Sverige som fick samla in vattenprover, undersöka proven och sedan skicka in resultaten till Gesa Weyhenmeyers forskargrupp. Resultaten blev oväntade och mycket spännande, nya upptäckter gjordes hur vattnet värms upp i förhållanden till luften under den pågående globala uppvärmningen.

Weyhenmeyer tog sin doktorsexamen vid Uppsala Universitet 1996. Efter det anställdes hon som postdoc i Australien och Tyskland innan hon blev forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och sedan särskild forskare vid Kungl. Vetenskapsakademin. 2009 anställdes hon vid Uppsala Universitet där hon år 2012 blev professor i akvatisk biogeokemi och 2013 excellent lärare.