Två samhällsvetare nya ledamöter av akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 januari valdes Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet, in som svenska ledamöter i akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Peter Fredriksson är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hans forskningsområde är främst arbetsmarknadsekonomi och han är en av företrädarna för Stockholms universitets forskningsområde Utvärdering av ekonomisk-politiska åtgärder. Frågor som han arbetat med rör allt ifrån rörlighet på arbetsmarknaden till utbildnings- och invandringsfrågor. Under åren 2006–2010 var han generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som han fortfarande är aktivt knuten till. Han är för närvarande redaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Economics. 2013 publicerande han tillsammans med två kollegor rapporten Långsiktiga effekter av mindre klasser om vilken effekten klasstorlek i grundskolan har för individers studieresultat och framtida löneutveckling. En vidareutveckling och fördjupning av denna rapport är nu ett av Fredrikssons pågående projekt. En annan fråga som han arbetar med är arbetslöshetsförsäkringen och vilka effekter förändrade ersättningsnivåer ger på arbetslösheten.

Peter Fredriksson, Stockholms universitet

Peter Hedström är professor i analytisk sociologi och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, IAS, vid Linköpings universitet. I sin forskning har han fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen, till exempel den sociala interaktionens betydelse för arbetslöshet. Han har också varit en drivande kraft bakom utvecklingen av den analytiska sociologin och utvecklandet av förklaringsmodeller baserade på sociala mekanismer. 2014 flyttade han till Linköpings universitet för att bygga upp forskningscentret IAS. Vid institutet vill man studera sociala processer över tid och söka efter de mekanismer som förklarar olika kollektiva utfall såsom boendesegregations omfattning och tillväxten av främlingsfientliga partier. En viktig del i arbetet är att utveckla storskaliga simuleringsmodeller baserade på detaljerade empiriska studier för att undersöka hur grupper av individer i interaktion med varandra generar olika utfall.

Peter Hedström, Linköpings universitet