Två nya ledarmöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 september 2013 valdes Jan-Erik Wahlund, Institutet för rymdfysik och Mats Carlsson, Oslo Universitet in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Svenska ledamöter

Klassen för astronomi och rymdvetenskap

Mats Carlsson är professor i astrofysik vid Oslo universitetet. Han är en av frontfigurerna inom internationell solfysik. Carlsson har bland annat utvecklat den än idag mest använda non-LTE-koden (MULTI). Den används för komplicerade beräkningar av strålningen i spektrallinjer från solens och andra stjärnors atmosfärer. Han är också en pionjär inom utvecklingen av simuleringar av dynamiken i ett av de yttre lagren i solens atmosfär, kromosfären. Med observationer från ett flertal rymdbaserade och markbundna teleskop har han ökat vår förståelse för solens invecklade kromosfärsdynamik. Carlsson är också ansvarig för utvecklingen av den verklighetstrogna 3D MHD- simuleringskod som behandlar fysiken inom kromosfären och koronan, inklusive energitransport och förluster genom strålning. Koden utgör grunden för flera viktiga publikationer och anses ha stor potential för framtida forskning. Carlsson erhöll Kungl. Vetenskapsakademiens Edlundska pris år 2000 efter simuleringar av kromosfäriska chockvågor, och nyligen fick han också EU:s prestigefyllda forskningsbidrag ERC Advanced Grant.

Mats Carlsson, Oslo universitet

Jan-Erik Wahlund är forskare vid Uppsalaavdelningen vid Institutet för Rymdfysik. Där har han byggt upp en forskargrupp som attraherat doktorerande och utländska gästforskare. Wahlunds forskning rör bland annat naturliga plasman i universum. Plasma kan beskrivas som en gas av partiklar, och den utgör 99% av den kända materian i universum. Wahlund leder framtagningen av olika sorters experiment ombord på internationella rymdsonder. Senast 2013 anförtroddes han att leda utvecklingen av ett instrument som kommer att finnas ombord på Europeiska rymdstyrelsen ESA:s JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) som ska skickas till Jupiters måne år 2022. Wahlund har nått stora framgångar genom sin tolkningsförmåga av mätresultat och kreativitet inom teoribildning. Han är också en uppskattad föreläsare som hållit många föredrag för såväl lärare som allmänhet. Sedan år 2010 är han en del av styrelsen i SWAN (Swedish Astrobiology Network).

Jan-Erik Wahlund, Uppsala universitet