Nya ledamöter till klass för framstående förtjänst om vetenskap

Anna Sjöström Douagi, programchef för Nobel Center och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, är båda nya svenska ledamöter i Vetenskapsakademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap. De valdes in vid Akademiens sammankomst 9 juni.

Anna Sjöström Douagi. Foto: Clément Morin

Anna Sjöström Douagi har gjort stora insatser för att sprida vetenskap till allt från förskolebarn till riksdagsledamöter. Efter forskarutbildning i immunologi vid Karolinska institutet och Institut Pasteur i Paris samt sju år som forskningssekreterare och internationell rådgivare vid Vetenskapsrådet, fick hon uppdraget av Vetenskapsakademien att etablera en akademi för yngre forskare i Sverige. Hon var en starkt bidragande orsak till framgångarna för det som sedermera fick namnet Sveriges Unga Akademi.

Efter några år som VD för Sveriges Unga Akademi gick Anna Sjöström Douagi vidare till en tjänst som vetenskaps- och programchef vid Nobel Prize Museum och programchef för Nobel Center. Hon har bland annat lagt grunden till Nobel Calling, den vecka som ägnas åt att presentera och förklara årets Nobelpriser. Hon ligger också bakom de Performance Lectures som nyligen framförts vid Dramaten.

Hennes senaste projekt, som även tagit henne till Washington, är Nobel Prize Summits, som hölls digitalt nu under våren. Det handlar om ett nytt internationellt program riktat mot experter och beslutsfattare.

Anna Sjöström Douagi, Nobel Center (presentationssida på Sveriges Unga Akademi).

 

Sven Stafström. Foto: Johanna Hanno

Sven Stafström är en kraftfull förespråkare för grundforskningens betydelse. Som generaldirektör för Vetenskapsrådet leder han Sveriges viktigaste myndighet för forskningsfinansiering.

Han har bland annat tagit ställning för vetenskaplig excellens som huvudkriterium för att få bidrag från Vetenskapsrådet vilket är väldigt betydelsefullt när krav som begränsar den forskarinitierade forskningen förordas av andra aktörer. Han har även varit drivande i frågor som är kopplade till en god forskningskultur, som till exempel unga forskares karriärmöjligheter, god forskningssed och jämställdhet.

Sven Stafström är en av de få myndighetschefer i landet som har en gedigen vetenskaplig bakgrund. Han har studerat vid Linköpings universitet och disputerat med en avhandling i fysik. 2001 utsågs han till professor i beräkningsfysik. Han blev tillförordnad generaldirektör vid Vetenskapsrådet 2013 och utsågs till generaldirektör 2014.

Sven Stafström, Vetenskapsrådet