Nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 juni 2014 valdes Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola och Peter Schurtenberger, Lunds universitet in i akademiens klass för tekniska vetenskaper.

Utländska ledamöter

Klassen för tekniska vetenskaper

Jens Nielsen är professor i systembiologi vid institutionen för kemisk och biologisk teknik vid Chalmers tekniska högskola. Där har han byggt upp en forskargrupp bestående av mer än 50 forskare som främst fokuserar på systembiologiska studier av ämnesomsättningen. I sin experimentella forskning använder han jästen Saccharomyces, cerevistae och svampen Aspergillus oryzae, som ”cellfabriker” för att utveckla effektiv och hållbar industriproduktion av bland annat bränsle och råvarukemikalier. Nielsen forskar även kring biobaserad produktion av kemikalier som kan användas som råvara inom den kemiska industrin för plastproduktion och nya avancerade biobränslen. Han studerar också cancercellers ämnesomsättning i syfte för att nå en förståelse för samband mellan nutrition och sjukdomar. Nielsen är en mycket aktiv forskare med över 450 publicerade vetenskapliga artiklar och fler än 50 patent. 2012 mottog han Natures pris Nature Award for Mentoring in Science.

Peter Schurtenberger är professor i fysikalisk kemi vid institutionen för fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Schurtenbergers använder ljusspridning, röntgenspridning och neutronspridning i sina studier av mjuka material och kolloider, blandningar där ett ämne är mycket finfördelat i ett annat. I och med sin forskning utvecklar han också nya instrument för denna typ av studier. Med mjuka material avses exempelvis glas, vätskor och geler, som alla utgör en viktig del av vår vardag. Schurtenberger disputerade i fysik vid ETH Zürich 1984 och arbetade därefter som posdoc vid Lunds universitet, MIT och Harvard University Medical School. 1999 utnämndes han till professor i fysik vid universitetet i Freiburg där han senare grundade Adolphe Merkle Institute For Pure and Applied Nanoscience. Schurtenberger har bland annat mottagit the ECIS-Rhodia Prize som utdelas av the European Colloid and Interface Society, ETH Zurich Latsis-Prize och 2013 mottog han ERC Advanced grant. Vid universitetet i Freiburg byggde han upp en stor forskargrupp av vilken en stor del ni ingår i hans grupp i Lund.