Tidskriften Ambio – 50 år i miljövetenskapens tjänst

När Kungl. Vetenskapsakademien startade den miljövetenskapliga tidskriften Ambio 1972 var den en av de första av sitt slag i världen. Nästa år fyller Ambio 50 år. Jubileumsåret firas med en tillbakablick på både tidskriftens och miljöfrågornas historia och växande betydelse.

Ambio fyllde ett tomrum vid starten genom att visa på att miljö är en förutsättning för mänskligt liv. En tillbakablick på de artiklar som publicerats genom åren, blir också en tillbakablick på synen på miljö- och klimatfrågor över tid.

De första 20 åren innehåller Ambio bland annat artiklar om hotet mot ozonlagret, miljöföroreningar och försurningen av sjöar och skogar. De senaste 30 åren handlar det istället om hur klimatförändringen påverkar oss och vikten av biologisk mångfald. En förflyttning av fokus har skett från avgränsade miljöproblem till ett bredare synsätt med miljön som en fråga för vår egen överlevnad.

En tydlig trend är att tidskriften genom åren kommit att bli allt mer tvärvetenskaplig. Den har både varit ett barn av sin tid och samtidigt vid flera tillfällen gått före genom att introducera nya koncept och idéer. Den mest citerade artikeln, skriven av bland andra Nobelpristagaren Paul J. Crutzen 2007, handlar om Antropocen (ett begrepp han själv myntat några år tidigare som den geologiska epok där människan haft en betydande påverkan på jordens geologi, klimat och ekosystem).

Artiklar publiceras på nytt

Jubiléet tjuvstartar redan i december i år när första jubileumsutgåvan läggs ut online. Där reflekterar idé- och miljöhistorikern Sverker Sörlin vid KTH över de 50 år som gått. Under hela jubileumsåret 2021 kommer ett urval av tidigare artiklar i Ambio att lyftas fram där ursprungsförfattarna ger personliga kommentarer. Aktiva forskare kommer dessutom att beskriva artiklarnas betydelse för forskningsfältet idag och framöver.

Hur ser då framtiden ut? Sedan ett decennium tillbaka är Bo Söderström tidskriftens redaktör. Han konstaterar att Ambio på senare år rönt stora framgångar. Och det är en utveckling han är övertygad om kommer att fortsätta framöver.

– Med tanke på de utmaningar som mänskligheten står inför kommer Ambios inflytande troligen att fortsätta att växa, något som visat sig genom att den ökat kraftigt både i antal nummer, räckvidd och genomslag, säger han.

Kontakt

Bo Söderström,
redaktör för Ambio,
E-post: bo.soderstrom@kva.se
Tele: 070-233 69 94

Sverker Sörlin,
idéhistoriker och professor i miljöhistoria,
E-post: sverker.sorlin@abe.kth.se
Tele: 070-545 25 26

Presskontakt

Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
Tele: 070-878 67 63
E-post: eva.nevelius@kva.se
Tele: 070-878 67 63