Svar på ledare i tidskriften Nature

Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och Gunnar von Heijne, sekreterare för Nobelkommittén i kemi, svarade nyligen på en ledare i tidskriften Nature. De påpekar att de delar oron över bristen på kvinnliga forskare och forskare från länder utanför Europa och Nordamerika bland Nobelpristagarna. Men menar att den ojämlika fördelningen är ett utslag av ett större problem och att flera måste hjälpas åt för att förbättra situationen bland annat genom att uppmuntra kvinnor att satsa på en karriär inom forskningen.

Nature publicerade sin ledare med rubriken Boosting inclusivity in the Nobels den 15 oktober i år. I sitt svar poängterar Göran K. Hansson och Gunnar von Heijne att Nobelkommittéerna inte bara bjuder in elituniversitet och akademier att nominera. Det görs i själva verket stora ansträngningar för att kontakta forskningsuniversitet över hela världen. Strävan är att alla forskare ska få en rättvis chans i samband med nomineringsprocessen, oavsett kön eller ursprung.

De hävdar att den ojämlika fördelningen av Nobelpriser är ett utslag av ett mycket större problem som bottnar i att länder i väst under lång tid dominerat vetenskapen och att kvinnor haft begränsade möjligheter att ägna sig åt forskning. För att lösa problemet krävs att många hjälps åt genom att uppmuntra kvinnor att satsa på en karriär inom forskningen och stödja forskning i låginkomstländer.

Läs brevet i sin helhet i Nature