Strålskyddsmedaljen till amerikanska forskaren Ethel S. Gilbert

Akademien har beslutat utdela Strålskyddsmedaljen till Ethel S. Gilbert vid National Cancer Institute, Division of Cancer Epidemiology & Genetics, MA, USA. Hon har bland annat studerat cancerframkallande effekter av låga strålningsdoser.

Få forskare har så påtagligt ökat vår vetenskapliga förståelse av låga strålningsdosers cancerogena effekter och bidragit till strålskyddet som Ethel Gilbert. Hon har under sin långa forskarkarriär gjort framstående arbeten inom bland annat cancerrisker för personal vid kärnkraftsverk och lungcancer relaterad till plutoniumexponering.  På senare tid har hon studerat sena effekter av radioterapibehandling av cancerpatienter, och bidragit till förändringar i behandlingen för att minska risken för återfall.