Strålskyddsmedaljen för studier av hälsorisker

Vetenskapsakademien har beslutat utdela Strålskyddsmedaljen till biostatistikern dr. Dale L. Preston, Eureka, California, USA, för hans avgörande insatser när det gäller studier av hälsoriskerna med strålning.

Dale Prestons forskning sträcker sig över mer än 35 år och han har bidragit avsevärt till ett antal studier om effekterna av strålning. Han har bland annat undersökt överlevare av atombomberna i Hiroshima och Nagasaki, samt arbetare vid upparbetningsanläggningen av kärnbränsle i Mayak i södra Ural i Ryssland och boende längs Techafloden i närheten (som drabbats av utsläpp från Mayakanläggningen). Men även röntgentekniker i USA.

Dale Preston har också tagit fram modeller och mjukvara för regressionsanalys som används brett inom strålningsepidemiologi och som fått stor betydelse för vetenskapliga rapporter om effekterna av strålning.

Läs mer…