Strålskyddsmedalj för dialog efter Fukushima

Ohtsura Niwa har efter beslut i Vetenskapsakademiens styrelse tilldelats Strålskyddsmedaljen 2024 för sina insatser, bland annat när det gäller dialogen med lokalbefolkningen i samband med olyckan i Fukushima. Medaljen delas ut vart fjärde år efter förslag från Nationalkommittén i strålskyddsforskning.

Ohtsura Niwa. Foto: ICPR

Ohtsura Niwa är strålningsbiolog och professor emeritus vid Kyoto University (tidigare Fukushima Medical University) Japan. Han har en lång karriär inom strålskyddsforskning bakom sig och har spelat en ledande roll i att lösa inte bara vetenskapliga utan även etiska och sociala frågor inom strålskydd.

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan tog han initiativ till att inleda en dialog mellan ICRP (International Commission on Radiological Protection), lokalbefolkningen på platsen och även lokala, regionala och nationella myndigheter.

Det här var en ny form av dialog som blivit stilbildande när det gäller hur forskare och experter kan kommunicera med olika intressenter. Den har även lett till viktiga etiska rutiner inom strålskydd. Ohtsura Niwas bidrag till Fukushima-dialogen låg till grund för ICRP:s publikation 146 om strålskydd av människor och miljö i händelse av en stor kärnkraftsolycka.

Dialogen pågick mellan 2011 och 2015 och bestod av ett antal möten mellan lokalbefolkningen och experter där de kunde dela erfarenheter och kunskap med varandra. Om Ohtsura Niwa sades det att han visat ett stort intresse för hur en kärnkraftsolycka påverkar det dagliga livet för de människor som bor i de drabbade områdena. Den oro en sådan olycka skapar kan bara bemötas med en djup kunskap om den mänskliga naturen.

Läs mer om ICRP:s dialogmöten

Läs mer om Ohtsura Niwa

Läs mer