Sten Eirik Waelgaard Jacobsen ny ledamot i Akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 27 november valdes Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, in som ledamot i klassen för medicinska vetenskaper.

Foto: Gustav Mårtensson, Karolinska Institutet

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen är professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Institutionen för medicin Huddinge och Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet samt Bass Professor of Developmental and Stem Cell Biology vid University of Oxford. Jacobsens forskning handlar om blodcellsnybildning, så kallad hematopoes, och framförallt om hur stamcellerna i benmärgen producerar blodceller. Forskningen handlar dels om den friska blodbildningen och hur den regleras, men också om orsakerna till olika blodsjukdomar.

Jacobsens labb har bland annat identifierat cancerstamceller som ger upphov till myelodysplastiskt syndrom (MDS), en blodcancersjukdom som är svårbehandlad och där risken för återfall är hög. Förhoppningen är att kunna hitta nya behandlingar som specifikt biter på cancerstamceller och som kan innebära bättre och skonsammare behandlingar för en rad sjukdomar som beror på defekt blodbildning, till exempel leukemi. Jacobsen har tagit emot Göran Gustafssonpriset 2005 och Tobias Priset 2014 samt tilldelats Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015.

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet