Stefan Svallfors invald i akademiens klass för samhällsvetenskaper

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 september valdes Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitetet in som ledamot i akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitetet med komparativa analyser av attityder och värderingar och dess kopplingar till sociala strukturer och institutioner som specialitet. Han disputerade vid Umeå universitet på avhandlingen ”Vem älskar välfärdsstaten”. Undersökningen var den första stora studien om attityder till välfärdsstaten och klassamhället som gjorts i Sverige. Sedan dess har han byggt upp en internationellt erkänd forskargrupp vid Umeå universitets sociologiska institution som undersöker attitydförändringar över tid inom samma område. Svallfors angriper frågeställningarna både på empirisk och teoretisk väg och anlägger ofta ett litet ovanligt perspektiv på de frågor han studerar. Han är en produktiv forskare och har publicerat ett flertal böcker.