Staffan Normark blir ny ständig sekreterare

Igår den 14 april beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att välja professor Staffan Normark till ny ständig sekreterare från 1 juli 2010. Han efterträder Gunnar Öquist som suttit på posten sedan 2003.

– Akademiens beslut att välja mig var helt oväntat men är såklart väldigt trevligt, säger en glad Staffan Normark.

Staffan Normark är professor i medicinsk mikrobiologi vid Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Hans forskning har genom åren kretsat kring bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper, särskilt bakterierna E.coli, Helicobacter pylori (”magsårsbakterien”), gonokocker och salmonella. På senare år har han främst inriktat sig på pneumokockbakterien, som genom lunginflammation orsakar mellan 1 och 2 miljoner dödsfall per år globalt sett. Han har sedan 1970-talet gjort pionjärarbeten inom både genteknik och molekylärbiologi i Sverige.

Personalia

Staffan Normark är född 1945 (65 år) och uppvuxen i Umeå. Han disputerade 1971 vid Umeå universitet och blev som 35-åring (1980) universitetets yngste professor. 1989 rekryterades Staffan Normark som professor och chef för institutionen för molekylär mikrobiologi vid Washington University, St. Louis, Missouri, USA. År 1992 fick Normark Vetenskapsakademiens Göran Gustafssonpris i medicin, vilket bidrog till att han åter etablerade sig i Sverige.

Mellan åren 1999–2005 var Normark VD för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och 2008 fick han i uppdrag att bygga upp en forskargrupp kring bioinformatik och infektionsforskning vid Umeå universitet. För närvarande är Staffan Normark professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, där han leder en forskningsenhet tillsammans med sin hustru Birgitta.

Staffan Normark är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organization och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Andra priser som Staffan Normark belönats med är Lecocq Prize från Franska Vetenskapsakademien (1995) och Fernströms stora nordiska medicinpris (1998).

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.