Snart dags för Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset

I nästa vecka tillkännages Nobelprisen i fysik och kemi och därefter Ekonomipriset på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. På grund av den pågående pandemin kommer formatet för presskonferenserna i år att bli något annorlunda än tidigare.

Det kommer inte att bli den trängsel som brukar prägla Vetenskapsakademien under offentliggörandena. I år har endast ett 20-tal journalister kunnat beviljas ackreditering för att befinna sig på plats i själva Sessionssalen där offentliggörandena sker. Ungefär lika många kommer att spridas ut i andra lokaler i Vetenskapsakademiens stora hus på Lilla Frescativägen 4A i Stockholm.

De journalister som ännu inte fått besked om att de beviljats plats kommer tyvärr inte att kunna närvara. De är istället välkomna att boka intervjuer via telefon eller videolänk (hör av er snarast till pressansvarig om ni är intresserade av det alternativet). Streamingen på www.kva.se eller www.nobelprize.org är öppen för alla att titta på och ingen föranmälan krävs.

Prisutdelningar på hemmaplan

Nobelveckan kommer inte heller att bli sig lik. Vi kan inte räkna med att några pristagare kommer att finnas på plats i Stockholm. Årets prisutdelningar planeras därför ske i pristagarnas hemländer, förmodligen med hjälp av svenska beskickningar och pristagarnas hemuniversitet.

Nobelföreläsningarna kommer att genomföras i ett digitalt format, och planeringen för detta pågår. Vi hoppas också kunna erbjuda ett antal gymnasieskolor ett ”digitalt besök” i december med våra Nobel- och Ekonomipristagare.

Som redan meddelats från Nobelstiftelsen är årets Nobelfest inställd. Istället välkomnas samtliga pristagare till nästa års Nobelfest 2021, som vi hoppas det blir möjligt att genomföra på traditionellt sätt.

Vetenskapsakademiens beslutsmöten, då man fattar slutgiltigt beslut om att dela ut Nobelpriset, kommer som vanligt att hållas samma dag som pristagarna tillkännages, men för att undvika smitta kommer vi att ha flera parallella möten som sprids ut i olika lokaler och samla in rösterna.

– Det här är ett år som verkligen har visat på vetenskapens betydelse och vi ser fram emot att kunna berätta för er om årets Nobel- och Ekonomipristagare. Tack vare stora ansträngningar av våra ledamöter i priskommittéerna, och även av Akademiens duktiga personal, har arbetet så här långt gått mycket bra trots att vi ställts inför särskilda utmaningar, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Datum för offentliggöranden:

Nobelpriset i fysik, 6 oktober cirka kl 11.45

Nobelpriset i kemi, 7 oktober cirka kl. 11.45

Ekonomipriset, 12 oktober cirka kl 11.45

Kontakt:

Göran K. Hansson
Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
goran.hansson@kva.se
070-878 87 38

Presskontakt:

Eva Nevelius
Pressansvarig
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63