Frige Mohammed al-Sais och Mohammed Helmy Jouda

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter uppmanar ledningen i Egypten att släppa Mohammed al-Sais och Mohammed Helmy Jouda

Mohammed al-Sais och Mohammed Helmy Jouda har varit fängslade i över ett år sedan de båda utryckt oro och åsikter kring hur covid-19-pandemin har hanterats.

Läs brevet