Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

Bengt Sjöberg, boende i Hong Kong men bördig från Lysekil, har instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor. Med donationen önskar Bengt Sjöberg att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter idag.

– Jag har under flera år haft intentionen att bilda någon form av stiftelse för att ge tillbaka till samhället av det kapital jag samlat ihop under min livstid. Min tanke är att stiftelsen främst ska inrikta sig på cancerforskning, men om man i framtiden löser cancerns gåta vill jag att stiftelsen ska kunna bidra till annan medicinsk forskning och även till forskning inom miljöområdet. Jag vill att de forskningsinsatser som jag bidrar till ska vara så kliniskt inriktade som möjligt, för att snabbt kunna appliceras. Min förhoppning är att stiftelsen ska bidra till en delvis ny syn på behandling av cancer, där man är lika öppen för att utvärdera både konventionella och okonventionella behandlingsmetoder, likväl som en kombination av dom båda.

Bengt Sjöberg, 66 år och som själv fick diagnosen lungcancer vid årsskiftet, hoppas med stiftelsens medel förbättra i synnerhet lungcancervården och de behandlingsmöjligheter som i Sverige idag finns att tillgå.

– Siffrorna för överlevnad idag inom svensk lungcancervård är nedslående och om jag kan vara med och hjälpa ett antal människor till bättre livskvalitet och längre överlevnad är det värt varenda krona.

Stiftelsen kommer årligen att dela ut Sjöbergpriset till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare. Priset kommer att delas ut i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och prissumman är i dagens läge bestämd att omfatta en miljon dollar, varav merparten är öronmärkt för fortsatt forskning. Utöver Sjöbergpriset uppskattas stiftelsen kunna dela ut 60 till 70 miljoner kronor om året och redan idag hålls diskussioner med Karolinska Institutet i Stockholm om ett nytt cancercenter. Bengt Sjöberg hoppas att stiftelsens pengar ska kunna börja tas i bruk redan under 2016.

– Jag är affärsman och har ägnat mitt liv åt att bygga företag, men det här är det mest givande jag ägnat mig åt  och jag vill se resultat så snart som möjligt.

Första styrelseordförande i stiftelsen är Bengt Sjöberg. Bengt Sjöbergs bror, Ingemar Sjöberg har utsetts till vice ordförande och sekreterare är Ola Johannesson. I övrigt ingår i styrelsen Bengt Sjöbergs två barn, Michelle Sjöberg och Joachim Sjöberg, samt Göran K. Hansson och Annika Espander.

Stiftelsen kommer att ha sitt säte i Lysekils kommun.

Kontakt

Hans Reuterskiöld
pressansvarig, 
Kungl. Vetenskapsakademien
070-673 96 50
hans.reuterskiold@kva.se

För ytterligare information:
Bengt Sjöberg:+46 702167799