Årets Sjöbergpris för högeffektiv behandling som botar tidigare dödlig cancer

Sjöbergpriset 2018, på en miljon dollar, tilldelas cancerforskarna Zhu Chen, Anne Dejean och Hugues de Thé. Med en unik behandlingsmetod, baserad på arsenik och retinolsyra, har de lyckats bota en av de dödligaste cancerformerna. Metoden är ett exempel på hur behandlingen av cancer blir allt mer skräddarsydd ju mer vi lär oss om mekanismerna bakom sjukdomen.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2018 till

Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, Kina,

Anne Dejean, Institut Pasteur och Inserm, Paris, Frankrike och

Hugues de Thé, Collège de France, Paris, Frankrike

”för klarläggande av molekylära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocytleukemi.”

Med de behandlingsformer som stod till buds på 80-talet dog mer än 75 procent av de patienter som drabbades av akut promyelocytleukemi inom två år. Med dagens behandling blir nio av tio botade. Illustration: Mattias Karlén, Kungl. Vetenskapsakademien.

Årets Sjöbergpristagare har utvecklat en helt ny skräddarsydd behandling av en specifik form av blodcancer, så kallad akut promyelocytleukemi. Från att tidigare ha varit en av de dödligaste cancerformerna, går det i dag att bota nio av tio patienter som får den nya behandlingen.

Behandlingen är unik eftersom det är den första cellgiftfria standardbehandlingen vid akut leukemi. Istället använder man sig av en kombinationsbehandling, bestående av en form av A-vitamin, ”all-trans retinoic acid”, även kallad ATRA, tillsammans med arseniktrioxid.

Idén att använda arsenik kommer från traditionell medicin men i den här formen är metoden vetenskapligt prövad och belagd. Årets pristagare har gjort denna revolutionerande utveckling möjlig genom att noggrant kartlägga de molekylära mekanismerna bakom sjukdomens uppkomst. Genom att identifiera en specifik genförändring och öka nedbrytningen av ett felaktigt protein i cellen kunde man till slut hejda den process som för de här patienterna i tre av fyra fall ledde till döden. Behandlingen gör att cancercellerna försvinner, eftersom de förlorat förmågan att förnya sig själva.

Upptäckterna har gjorts stegvis sedan 1980-talet och de tydliga effekterna har bekräftats genom en rad vetenskapliga studier. I Sverige infördes 2016 nya riktlinjer som slår fast att kombinationsbehandlingen ska vara förstahandsalternativet för patienter med akut promyelocytleukemi, en rekommendation som också införts i många andra länder. 

De tre pristagarna är fortsatt mycket aktiva inom cancerfältet. I dag ägnar Anne Dejean sin forskningstid huvudsakligen åt fortsatta studier av levercancer och åt att undersöka betydelsen av proteinmodifiering när cancer utvecklas. Hugues de Thé är intresserad av möjligheten att ta fram behandlingsmetoder för cancer som kombinerar stimulering av cancercellernas mognad och blockering av deras förmåga att förnya sig själv, medan Zhu Chen bland annat undersöker genetiska och molekylära förändringar vid andra former av leukemi.

Förhoppningen är att Sjöbergpriset, som huvudsakligen är ett forskningsanslag, ska bereda väg för ytterligare framsteg som leder till att fler cancersjukdomar kan botas.

– Det är en stor ära att, tillsammans med doktor de Thé och doktor Dejean, tilldelas det prestigefyllda Sjöbergpriset som uppmärksammar viktiga bidrag till cancerforskning, säger professor Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, och fortsätter:

– Det här priset innebär, förutom ära, även ett väldigt viktigt ansvar att fortsätta satsningarna på att försöka förstå mekanismerna bakom andra typer av hematologiska maligniteter och att utveckla innovativa, effektiva terapeutiska strategier mot den här typen av sjukdomar genom olika slags samarbeten.

Anne Dejean, professor vid Institut Pasteur och Research Director vid Inserm, kommenterar priset:

– Jag känner mig djupt hedrad och samtidigt väldigt priviligierad att hamna i samma sällskap som de tidigare pristagarna, som jag aktar högt.

– Det här är ett fantastiskt erkännande av vårt bidrag till förståelsen av den molekylära- och cellulära grunden för en allvarlig form av leukemi och dess effektiva behandling, som kommer att främja framtida utveckling av högeffektiva onkogen-inriktade terapier som grundar sig på liknande tillvägagångssätt.

Hugues de Thé, professor vid Collège de France:

– Det här är ett erkännande av 30 års arbete som leder till daglig klinisk verksamhet, samtidigt som det är resultatet av mer än 20 års nära samarbete och vänskap med den kinesiska gruppen.

– ­Priset bekräftar också en särskild vision inom medicin, som vi delar med Zhu Chen, och som grundar sig på nyfikenhet och kliniska observationer, kompromisslös grundforskning och feedback till patienter. Frihet att forska är en av min institutions kärnvärden. 

Pristagarna

Zhu Chen, professor vid Shanghai Jiao Tong University, Kina, fil.dr 1989 vid Hôpital Saint-Louis, Université Paris Diderot, Frankrike. Född 1953 i Shanghai, Kina.

Anne Dejean, professor vid Institut Pasteur och Research Director vid Inserm, Paris, Frankrike, fil.dr 1983 vid Institut Pasteur, Paris, Frankrike. Född 1957 i Cholet, Frankrike.
Anne Dejean, Institut Pasteur

Hugues de Thé, professor vid Collège de France, Paris, Frankrike, fil.dr 1989 vid Université Paris VI. Född 1959 i Marseille, Frankrike.
Hugues de Thé, Collège de France

Mer information om priset

Priset utdelas av Kungl. Vetenskapsakademien och finansieras av Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen grundades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg, som donerade två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. 

Dokument

Populärvetenskaplig information

Illustration: Överlevnadsfrekvens

Illustration: Translokation

Illustration: Kombinationsbehandling

Kontakt

Rune Toftgård
Sekreterare i priskommittén
rune.toftgard@kva.se
+46 70 872 05 33, +46 8 673 95 60

Bengt Westermark
Ordförande i priskommittén
bengt.westermark@igp.uu.se
+46 70 818 18 44

Sören Lehmann
Professor/överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi, Uppsala universitet
soren.lehmann@ki.se
+46 70 760 48 82

Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
jessica.balksjo@kva.se
+46 70 673 96 50

Länkar och lästips

Video
Complexity Through Protein Modification
Dialogues, Fondation Hugot du Collège de France, 2017. Samtal med bland andra Hugues de Thé och Tony Hunter (Sjöbergpristagare 2017).

Leucémie promélocytaire, un modèle scientifique
Collège de France, 2017. Kort introduktion till promyelocytleukemi på franska av Hugues de Thé.

Synergistic targeting therapies against oncoproteins for acute myeloid leukemia
Cold Spring Harbor Asia, 2012. Föreläsning av Zhu Chen.

Vetenskapliga översiktsartiklar
Lessons taught by acute promyelocytic leukemia cure
Hugues de Thé. Lancet, 2015 Jul 18;386(9990):247-8.

From an old remedy to a magic bullet: molecular mechanisms underlying the therapeutic effects of arsenic in fighting leukemia
Sai-Juan Chen et al. Blood 2011 117:6425-6437.