SIGHT Award till forskning om sambandet mellan luftkvalitet och hälsa hos gravida och barn

SIGHT Award 2020 på 100 000 kronor har tilldelats Ebba Malmqvist, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Hon får priset för sin forskning om sambandet mellan luftkvalitet och hälsa hos gravida och barn.

Ebba Malmqvist. Foto: Clea Bielecki

Luftföroreningar är ett stort hot mot global hälsa. Exponering för utomhuspartiklar som påverkar luftvägarna är en av de fem allvarligaste riskfaktorerna för tidig död och står för 6,67 miljoner döda per år, enligt Global Burden of Disease Study (GBD 2019). Speciellt i låg- och medelinkomstländer finns stora behov av forskning som studerar sambandet mellan luftföroreningar och hälsa. Sedan 2016 har Ebba Malmqvists forskargrupp samlat data och modellerat halter för att studera effekter av luftföroreningar i Etiopien, Indien och Pakistan – med ett särskilt fokus på barn och kvinnor.

Ny forskning visar på sambandet mellan luftföroreningar och havandeskapsförgiftning samt graviditetsdiabetes. Även tillväxten för foster kan påverkas av luftföroreningar.

– Med tanke på att många gravida mammor och barn i Etiopien är väldigt utsatta för luftföroreningar både från trafik, matlagning över öppen eld och sopförbränning, ser vi fram emot att våra mätningar av luftföroreningar nu kommer att följas upp av epidemiologiska studier. Just i Etiopien är havandeskapsförgiftning (preeklampsi) den vanligaste orsaken till att gravida dör, säger Ebba Malmqvist.

SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) är ett institut vid Kungl. Vetenskapsakademien som har som mål att främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige. Om betydelsen av att få ta emot SIGHT Award 2020, säger Ebba Malmqvist:

– Priset betyder mycket för mig personligen, men framför allt gläder jag mig över att forskning kring miljöhälsa får den plats i medicinsk forskning som den så väl förtjänar i dessa tider.

Mottagaren av SIGHT Award 2020 är utsedd av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse.

Läs mer om SIGHT

FAKTA Prismotivering

”för forskning av central betydelse för att minska skadeverkningar av luftföroreningar, med särskilt fokus på barns och kvinnors hälsa i låg- och medelinkomstländer.”

Om pristagaren

Ebba Malmqvist är docent vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. Hennes forskningsfält handlar om vilka hälsoeffekter luftföroreningar har, med särskilt fokus på barn och gravida kvinnor. Efter studier och många besök i Etiopien är Ebba Malmqvist speciellt intresserad av hur man kan arbeta med luftföroreningar och hälsa i ett land som har andra stora utmaningar.

SIGHT Award 2020

Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 25 november under online-eventet Global Health Night & SIGHT Award 2020 vid Handelshögskolan i Stockholm/Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM). I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en paneldiskussion om hur pandemin har förstärkt social ojämlikhet och vilka åtgärder som krävs för att skapa en mer jämlik, rättvis och hållbar värld efter pandemin, ”Building Back Better”.

För mer information och intervjuer:

Pristagare:
Ebba Malmqvist,
ebba.malmqvist@med.lu.se,
073-274 18 77

SIGHT:s föreståndare:
Peter Friberg,
peter.friberg@kva.se,
070-676 00 13