SIGHT Award-pristagare vill förbättra förlossningsvård

SIGHT Award 2021 på 100 000 kronor har tilldelats med dr Ashish KC, docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning för att förbättra vården för nyfödda och mödrar vid förlossningar i låg- och medelinkomstländer.

Ashish KC

Fortfarande dör och lider alldeles för många kvinnor och nyfödda i onödan i samband med graviditet och förlossning. 10 till 15 miljoner nyfödda behöver årligen hjälp med att andas vid födseln. Under pandemin har utsattheten för både mödrar och nyfödda ökat markant i låg- och medelinkomstländer och hälsoklyftorna har blivit större.

– Covid-19-pandemin har blivit ett riktigt lackmustest för hur tillgänglig eller ojämlik vården är för världens mödrar och nyfödda, speciellt i låg- och medelinkomstländer”, säger Ashish KC, årets mottagare av SIGHT Award 2021.

– För att förbättra kvaliteten och rädda fler liv måste det till stora reformer av hur hälsosystemen styrs. Men framför allt är kvinnans ställning i samhället och i hemmen avgörande för att rädda fler liv. Dålig infrastruktur, skral tillgång till rent vatten och el samt dåliga arbetsförhållanden för barnmorskor och medarbetare kring den födande mamman är fundamentala faktorer som påverkar moderns och barnens hälsa både vid födseln och lång tid därefter. Till det kommer klimatförändringar som ytterligare kan få allvarliga hälsokonsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda, säger Ashish KC, som har lett flera förlossningsrelaterade forskningsstudier på offentliga sjukhus i Nepal under pandemirelaterad lockdown.

Han känner sig mycket hedrad över att få ta emot SIGHT Award 2021 den 25 november under studenteventet Global Health Night på KTH.

– Priset sporrar mig att jobba ännu hårdare för mödrars och nyföddas hälsa, konstaterar Ashish KC.

Prismotivering

”För sitt målmedvetna forsknings- och implementeringsarbete syftande till att hos barn och mödrar i låg- och medelinkomstländer minska risken för skador och öka möjligheten att överleva vid förlossningen.”

FAKTA/Om pristagaren

Ashish KC är docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han har arbetat med flera olika interventioner för att förbättra det omedelbara omhändertagandet av dessa nyfödda barn, vilket lett till bättre hälsa och överlevnad. Efter sin disputation 2016 har Ashish KC etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt nätverk. Hans studier om hur kvaliteten i mödra- och barnhälsovården i resurssvaga miljöer belönades tidigare i år med Uppsala universitets Oscarspris. Ashish KC är en av elva som ingår i SIGHT Fellows Programme 2021–2023.

FAKTA/SIGHT Award 2021

Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 25 november under eventet Global Health Night & SIGHT Award 2021 på KTH. Mottagaren av SIGHT Award 2021 är utsedd av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse.I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en paneldiskussion om teknologi kan bli en god kraft för att lösa planetär hälsa (”Technology: a force for good in planetary health?”.

För mer information och intervjuer:

Pristagare:
Ashish KC, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet
ashish.k.c@kbh.uu.se
072-900 10 74

SIGHT:s föreståndare:
Peter Friberg,
peter.friberg@kva.se,
070-676 00 13