Rapport om extremväder och klimatförändringar publicerad

Vetenskapsakademien och Göteborgs universitet arrangerade hösten 2019 ett internationellt symposium om extremväder i samband med klimatförändringar. En rapport från den workshop som ingick som en del i symposiet har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Tellus.

Det var 11-12 november 2019 som Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper och Göteborgs universitet arrangerade en workshop om extremväder i en allt varmare värld. Fokus var på vilket vetenskapligt underlag som finns när det gäller översvämningar, torka, hetta, såväl som tropiska cykloner och stormar.

Utöver 32 svenska forskare, däribland 13 akademiledamöter, deltog även professor Kerry Emanuel från MIT, professor Sonia I. Seneviratne från ETH Zurich och professor Panmao Zhai från Chinese Academy of Meteorological Sciences och höll uppskattade föreläsningar.

Deltagarna i workshopen utvärderade tidigare prestationer inom forskningsfältet och identifierade vilken ytterligare kunskap och forskning som krävs med fokus på Sverige, samt lyfte framtida utmaningar och möjligheter för svenska klimatforskare. De välkomnade också mer samarbete mellan SMHI och universitet i Sverige och uppmanade till större svenskt deltagande i internationella forskarprogram. De poängterade särskilt vikten av att stärka kopplingen mellan extrema väderhändelser och naturliga faror och även inkludera sociala och ekonomiska faktorer.