Professor Per Strömberg invald i akademiens klass för samhällsvetenskaper

Vid den ordinarie sammankomsten den 10 oktober valdes Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, in som ledamot i akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Per Strömberg är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för Swedish House of Finance, SHoF, ett nyinrättat nationellt forskningsinstitut med syftet att samla landets bästa forskare inom finansmarknadsområdet. Strömberg är en ledande forskare inom finansiell ekonomi, ett forskningsfält i gränslandet mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Han är verksam inom området corporate finance som är en del av den finansiella ekonomin och handlar om de verktyg och analysmetoder som företag använder för att fatta finansiella beslut. Strömbergs forskning innehåller såväl nydanande teori som ambitiös empiri och han har uppmärksammats bland annat för sin forskning om konkursregler och om riskkapital-finansiering. Strömberg är sedan tidigare ledamot av Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.