Professor i matematik invald som ledamot

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 februari 2015 valdes Hans Ringström, professor i matematik vid KTH, in som svensk ledamot i akademiens klass för matematik. 

Hans Ringström, född 1972 (42 år), är akademiforskare i matematik och professor i matematik vid KTH, Stockholm. Ringströms forskning kretsar kring matematiska problem som uppstår vid studiet av Einsteins allmänna relativitetsteori, speciellt kosmologi.

Han har blivit internationellt uppmärksammad för sina grundläggande bidrag till studiet av kosmologiska modellers dynamik, särskilt den ”kosmiska censurförmodan”.

De lösningar till Einsteins ekvationer som fysiker normalt sett använder för att modellera universum är speciella i den bemärkelsen att de är mycket symmetriska. Det är därför av intresse att veta om de egenskaper som dessa standardlösningar uppvisar (förekomst av en big bang med godtyckligt starka gravitationsfält, en expanderande riktning etcetera) kvarstår om man släpper på symmetriantagandena. Vidare är det av intresse att analysera standardlösningarnas stabilitet (om de inte är stabila är de av begränsad relevans).

Det är den typen av frågor som Hans Ringström vill besvara i sin forskning.

Hans Ringström tilldelades 2011 års Göran Gustafssonpris inom matematik och 2007 års Wallenbergpris. År 2008 tilldelades han Friedrich Wilhelm Bessel priset från Alexander von Humboldt stiftelsen.

Hans Ringström, KTH