Professor Andrew Ewing invald i akademiens klass för kemi

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 maj valdes Andrew Ewing, professor vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, in som ledamot i akademiens klass för kemi.

Andrew Ewing är professor i analytisk kemi vid Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola och Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet. Ewing är en föregångare inom neurokemisk analys, ett område som väckt allt större intresse under senare år. Genom sin forskning vill han skapa en grundläggande förståelse för cellfunktion och utveckla nya metoder för att mäta kemiska processer mellan celler. Målet är att ta fram tillämplingar av relevans för förståelse av Parkinsons sjukdom, hur minnet och lärandet fungerar samt funktionen hos belöningssystemet, t.ex. vid droganvändning. Ewing har utvecklat flera nya metoder och skapat en rad uppfinningar som fått stor uppmärksamhet och idag är viktiga verktyg inom hans forskningsfält. Exempel är kemisk avbildning av cellens yta och detektion av neurotransmitterfrisättning längs ytan av celler.