Kemisten Anders Hagfeldt ny ledamot av akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 maj 2014 valdes Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet in i akademiens klass för kemi.

Anders Hagfeldt är professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på karakterisering av mesoporösa elektroder för olika typer av optoelektroniska enheter. Med mesoporös menas material som har håligheter som är större än 2 men mindre än 50 miljondels millimeter. Hagfeldts expertområde är mesoporösa så kallade färgämnes-sensibiliserade solceller, som inte är så känsliga för solstrålningens riktning och passar därför bra för diffust solljus.

Inom materialvetenskapen arbetar Hagfeldt bland annat med nanostrukturerade oxidpartiklar, färgämnen och olika redoxsystem samtidigt som han utvecklar solceller för den tillämpade forskningen. Tillsammans med sin forskargrupp har Hagfeldt även utvecklat skolmaterialet ”skolceller”, som demonstrerar hur solceller kan byggas av exempelvis jordgubbar, vit färg och blyertspennor. Byggsatsen kan lånas av gymnasielärare för lab-övningar. Med sina 8 patent, 23 000 citeringar och dryga 280 publicerade vetenskapliga artiklar är han en mycket aktiv forskare.