Politiska alternativ för att bekämpa en dystopisk framtid 

Klimatmålet på 1,5 grader verkar alltmer avlägset. Även om det är uppenbart ur ett vetenskapligt perspektiv att det krävs snabba förändringar som omfattar stora delar av samhället för att uppnå klimatmålen, förlitar sig politiska beslutsfattare gärna på framtida, ofta osäkra, teknologier istället för att vidta de omedelbara åtgärder som krävs. De här frågorna diskuteras vid EASAC:s symposium på Vetenskapsakademien 30 november.

European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, grundades 2001 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Organisationen samlar de nationella vetenskapsakademierna i EU:s medlemsstater, Norge, Schweiz och Storbritannien för att ge oberoende vetenskapsbaserad rådgivning till europeiska beslutsfattare.

– Om politikerna hade lyssnat på vetenskapen skulle vi inte ha stått inför det som Antonio Guterres kallar ”kollektivt självmord”, säger Christina Moberg, avgående ordförande för EASAC och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Ändå ger vi aldrig upp.

Kungl. Vetenskapsakademien kommer den 30 november att vara värd inte bara för EASAC:s generalförsamling, utan också för ett seminarium om politiska möjligheter att minska klimatförändringarna och deras inverkan på planetens och människans hälsa. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Här kommer de olika alternativ som beslutsfattare skulle kunna välja för att underlätta de nödvändiga förändringarna att belysas, med utgångspunkt i nyligen genomförda studier av EASAC:

  • Klimatförändring och biologisk mångfald – gemensamma drivkrafter, gemensamma lösningar. Professor Mike Norton, direktör för EASAC:s miljöprogram
  • Klimatförändringar och hälsa: integrering av vetenskapliga bevis för att informera politiken på nationell, regional och global nivå. Dr Robin Fears, avgående direktör för EASAC:s program för biovetenskaper
  • Bioenergi med CO2-avskiljning (BECCS) – ett fall av önsketänkande? Professor Mike Norton, direktör för EASAC:s miljöprogram
  • Köttalternativ: Strävan att minska köttkonsumtionen: ett nytt landskap av nya livsmedel. Dr Louise Leong FRSB, tillträdande direktör för EASAC:s program för biovetenskaper

– Som vetenskapspersoner moraliserar vi inte utan tittar på de vetenskapliga bevisen. Men när oklarheterna har förvandlats till vissheter är det än viktigare att forskare går ihop och tydligt anger vad som måste göras. Det är EASAC:s uppdrag, säger Wim van Saarloos, tidigare ordförande av Kungliga Nederländska Konst- och Vetenskapsakademin och EASAC:s tillträdande ordförande.

Information om evenemanget:
Tid: 30 november, 14.30–17.00
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten, men för att kunna delta på plats krävs registrering.
Läs mer och anmäl dig här. Symposiet kommer också att livesändas på den här webbplatsen.

Presskontakt:
Niels Reise
076-134 71 79
niels@communicationworks.eu