Pionjär inom proteinkristallografi tilldelas Aminoffpriset 2008

2008 års Gregori Aminoffpris i kristallografi tilldelas Hans Eklund, ”för hans kristallografiska studier av ribonukleotidreduktas. Studierna bidrar till en detaljerad förståelse av funktion och aktivitet av ett enzym som har en central biologisk roll”.

Professor Hans Eklund är strukturbiolog och en av de stora förgrundsfigurerna inom proteinkristallografi, en metod som har utvecklats enormt under de senaste decennierna. Eklund har strukturbestämt ett flertal enzymer som är viktiga för bland annat cancerforskningen och miljövänlig nedbrytning av aromatiska kolväten, som används i lösningsmedel och för framställning av plaster, färgämnen och läkemedel.

Ett enzym som kan få betydande roll för cancerforskningen är ribonukleotidreduktas (RNR). I cellkärnans DNA finns ”ritningen” för cellernas konstruktion, vilken krävs för bildandet av nya celler. De fyra byggstenarna som bygger upp DNA syntetiseras från motsvarande RNA-byggstenar med hjälp av detta enzym. I den del av cellcykeln där DNA dupliceras är också den del där RNR är mest aktivt. Denna kemiska aktivitet finns i alla levande organismer och tros vara ett viktigt steg i den tidiga evolutionen.

Tre olika klasser av RNR är kända, vilka alla bidrar till reduktionen av en RNA-byggsten till en DNA-byggsten genom en mekanism där en fri radikal deltar. De tre enzymklasserna är besläktade, men skiljer sig mycket i sekvens och struktur.

Priset utdelas på Kungl. Vetenskapsakademien den 11 juni, 2008. I samband med prisceremonin hålls ett Aminoffsymposium inom strukturbiologi.

Prissumma: 100 000 svenska kronor.

………………………………………………………
Hans Eklund, svensk medborgare. Född 1940. Filosofie doktor 1976. Professor emeritus i strukturbiologi, Intitutionen för molekylärbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Uppsala.

Gregori Aminoffpriset
Aminoffpriset är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde. Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.