Pionjär inom Nanotubforskningen tilldelas Aminoffpriset 2007

Gregori Aminoff-priset i kristallografi 2007 tilldelas Sumio Iijima, för hans undersökningar av kolnanorörens kristallstruktur. Priset utdelas i samband med symposiet Carbon Nanotubes – with an eye on the nanoworld den 13-14 juni vid Vetenskapsakademien.

Kolnanotuber är basen för ett av dagens hetaste forskningsområden. Dessa minimala kolrör är en hoprullad variant av grafit, och de bildar en familj med många olika individer. De har ett brett spektrum av intressanta elektriska, mekaniska och termiska egenskaper. De är starkare än stål, leder ström bättre än koppar och är bättre värmeledare än diamant.

Alltsedan upptäckten av nanorören har man försökt dra nytta av dessa utmärkta egenskaper. Deras elektriska egenskaper i kombination med deras mekaniska hållfasthet och värmeledningsförmåga gör dem intressanta för tillämpningar inom elektroniken, medan deras extremt höga elasticitet tillsammans med deras stora flexibilitet gör dem intressanta som fiberförstärkare i kompositmaterial.

Professor Sumio Iijima, Meijo University och NEC Laboratories, är en pionjär inom nanotubforskningen. Han bestämde den atomära strukturen hos flerväggiga kolnanotuber och var först med att rapportera om att enkelväggiga kolnanotuber hade kunnat framställas och karakteriseras.

Den förståelse vi har idag av betydelsen av en detaljerad kunskap på atomär nivå av kolnanotubernas struktur, är en direkt följd av Iijimas arbete. Hans strukturella undersökningar har haft en omvälvande betydelse för såväl nanovetenskap som nanoelektronik.

Pristagaren
Sumio Iijima
Född: 1939
Ph.D: 1968, Tohoku University, Sendai
Nuvarande position: Meijo University, Faculty of Science and Technology (Director, AIST/Research Center for Advanced Carbon Materials & NEC Special Research Fellow) Nagoya, Japan