Pekka Pyykkö invald i akademiens klass för kemi

Vid den ordinarie sammankomsten den 5 oktober valdes Pekka Pyykkö, professor emeritus i kemi vid Kemiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland, in som utländsk ledamot i akademiens klass för kemi.

Pekka Pyykkö är professor emeritus i kemi vid Kemiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland.  Pyykkös arbeten representerar ett teoretiskt paradigmskifte som har fått internationellt genomslag bland både teoretiska och experimentella kemister. Hans insatser har bidragit till att man för första gången kunnat göra tillräckligt noggranna jämförelser mellan teori och experiment inom de tunga grundämnenas kemi.   Han studerar bland annat relativistiska effekter inom detta område. Ett exempel på relativistiska effekter är att en elektron har olika massa beroende på vilken hastighet den håller. Han har en omfattande vetenskaplig publikationslista med omkring 300 artiklar och de tre böckerna Relativistic Theory of Atoms and Molecules I–III.