Nytt EASAC-uttalande om negativa utsläppstekniker

European Academies’ Science Advisory Councils (EASAC) senaste analys visar att teknologier och tekniker för att avlägsna koldioxid från atmosfären blir ännu mer betydelsefulla då de globala utsläppen inte minskar.

De stora riskerna med att förlita sig på framtida användning av ännu icke beprövade teknologier innebär dock att EASAC, i linje med sin rapport från 2018, återigen betonar att begränsning av utsläpp måste ha fortsatt högsta prioritet, tillsammans med snabb utveckling av effektiva tekniker och affärsmodeller för avskiljning och lagring av koldioxid.

Läs hela uttalandet