Nya utländska ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 19 maj valdes professor Simon K. Donaldson, Department of Mathematics, Imperial College London, Storbritannien, och Paula Eerola, professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet i Finland in i Vetenskapsakademien.

Klassen för matematik

Simon K. Donaldson är Royal Society Research Professor vid Department of Mathematics, Imperial College London, Storbritannien. Det arbete som först gjorde honom berömd rörde användningen av instantoner för att konstruera invarianter för differentiabla strukturer på fyrmångfalder. Alltsedan dess har Donaldson varit en av världens mest tongivande matematiker. Nästan alla hans arbeten har varit mycket inflytelserika och öppnat upp nya områden med intensiv forskningsaktivitet. Även om hans artiklar är komplicerade ligger svårigheterna mest i de banbrytande nya idéerna; presentationen är alltid klar och elegant.

Han har tilldelats många prestigefyllda priser, som Fieldsmedaljen, Shawpriset och Vetenskapsakademiens Crafoordpris i matematik (1994).

Klassen för fysik

Paula Eerola är professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet i Finland. Under stora delar av 1990-talet arbetade Eerola vid CERN i Schweiz. Både där och senare vid Lunds universitet arbetade hon huvudsakligen med planering och uppbyggnad av det stora ATLAS-experimentet, där man med en enorm detektor registrerar vad som händer när protoner i den nya gigantiska partikelacceleratorn LHC (Large Hadron Collider) vid CERN kolliderar med varandra. Kollisionsenergin som man når med LHC är högre än vid någon tidigare accelerator, vilket gör det möjligt att utforska nya fenomen och upptäcka kortlivade partiklar som kan ha haft en avgörande betydelse vid universums födelse.

På senare år har hennes fokus flyttats till CMS (Compact Muon Solenoid), en annan detektor vid LHC. Även CMS används för att studera partikelkollisioner, men med andra tekniker. Eerola har också engagerat sig i att föra ut fysiken i samhället, bland annat genom samverkan mellan skolor och universitet och genom att främja nordiskt samarbete.